Two Seventy is a graphic design company in Kristiansand, Norway

Grafisk Design

Om grafisk design Innenfor min portefølje innen grafisk design har jeg vist en allsidig dyktighet i å forme visuelle fortellinger på tvers av et mangfold av medier og internasjonale landskap. Fra å skape engasjerende brosjyrer som fanger publikums oppmerksomhet, til å designe effektive emballasjeløsninger som gjør inntrykk på butikkhyller, strekker ekspertisen min seg sømløst inn […]